Konfirmation 2020/2021

Nu är det dags att fundera kring konfirmation! Vi är väldigt glada att våra grupper är så populära och att många som börjar 8:e klass väljer att konfirmera sig. Lindome församling har två spännande grupper som vi kallar POLEN och ITALIEN. Anmälan öppnar 18 maj och du fyller i din anmälan här på denna hemsida under fliken "ANMÄL" 

- - - TIDER för träffar (under uppdatering...) - - -

POLEN-gruppen ses kvällar och helger ca 1 träff i månaden. Under påsklovet åker vi till Polen på en 7 dagar lång resa och gruppen konfirmeras i maj 2021. Denna grupp är helt kostnadsfri för kondirmanden.

ITALIEN-gruppen ses 4 helger, 2 på hösten och 2 på våren, åker till Italien på en 12 dagar lång resa när skolorna slutat och konfirmeras i början av juli 2021. Denna grupp kostar 5000kr / konfirmand. (Här finns möjlighet till att få stipendium och varje år har vi ett antal kostnadsfria platser vid behov. Att konfirmera sig ska inte vara en kostnadsfråga).

Nedan följer lite mer information om gruppernas olika perspektiv och upplägg.

POLEN
I denna grupp presenteras den kristna tron utifrån dess koppling till vår vardag. Vi arbetar med frågor som ungdomar idag bär på. Har kristen tro något att säga om klimatarbete, flyktingar och främlingsfientlighet? Visste du till exempel att Jesus själv tvingades fly med sin familj från deras hemland? Eller att ett av de allra första uppdragen som Gud gav människan var att ta hand om jorden - och allt liv på den! Därför är det en naturlig del av kristen tro att stötta varandra i att leva mer klimatsmart, att arbeta med global rättvisa och att värna om mänskliga rättigheter. Som en del i detta arbete gör vi en särskild satsning under vårens resa till Polen där vi bland annat kommer besöka Auschwitz.

Under 12 träffar från september till maj får vi möjlighet att följa personen Jesus och lära oss vad han står för. Är hans värderingar något jag delar? Vill jag få möjlighet att fundera kring vad jag själv tror på, vilka som är mina hjärtefrågor i livet och om kristen tro har med mitt liv och min vardag att göra - så kommer det finnas goda möjligheter att tillsammans med andra, nya och gamla vänner, göra just det!

ITALIEN
I denna grupp får vi möta den kristna tron utifrån ett väldigt konkret perspektiv. Den är nämligen väl förankrad i vår historia. Visste du till exempel att många av våra humanistiska värderingar vi har idag går tillbaks till den kristna tron?

Den kristna rörelsen, som idag är världens största religion, började en gång i utkanten av det stora romarriket. På bara några få generationer spreds Jesu budskap av en liten grupp människor så att, istället för att behöva anpassas till Roms polyteistiska religion, få hela romarriket att anpassa sin gudsbild till den kristna monoteistiska Gud som Jesus berättat om.

När vi väl reser till Italien får vi en unik chans att gå på samma gator och samlas vid samma samlingsplatser som de allra första kristna gjorde!

LEDARTEAM
I alla våra konfirmationsgrupper arbetar vi med unga ideella grupper. Detta är en stor anledning till att våra grupper är så populära. Vi har ungefär dubbelt så många konfirmander som unga ledare, vilket betyder att om det är 30 konfirmander i gruppen, så finns det ett ledarteam med 15 unga ledare i åldrarna 15-19 år. Dessa ledare är till stor del samma ungdomar som ses på fredagar i församlingens ungdomsgrupp.

Med hjälp av våra unga ledare får vi en väldigt bra mix i gruppen, där man både kan lära känna nya vänner och passa på att konfirmeras tillsammans med de vänner man redan har.